Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Symposium Levenslang

Wanneer:vr 06-04-2018 10:45 - 18:30
Waar:Harmoniecomplex,Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van mr. dr. Wiene van Hattum van de RUG, en het 10-jarig bestaan van Stichting Forum Levenslang.

 • Wat is humaan aan een levenslange gevangenisstraf?
 • Wanneer is de vergelding voorbij?
 • Wat is het standpunt van de Hoge Raad en spoort dit met ‘Europa’?
 • Waaraan hebben slachtoffers behoefte?
 • Hoe kunnen daders veilig terugkeren in de samenleving?

Dagvoorzitter:
Drs. Margreet Smilde, psycholoog, docent Vakgroep Strafrecht en Criminologie RUG

Sprekers:

 • Prof. dr. Anton van Kalmthout, em. hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht, lid RSJ en tot voor kort Nederlands lid CPT
 • Mr. Lotje van den Puttelaar, advocaat langst levenslanggestrafte
 • Mr. Jos Silvis, PG bij de Hoge Raad, was EHRM-rechter in o.a. Vinter en Murray
 • Anke ten Brinke, secretaris Forum Levenslang
 • Dr. Hans Waldeck, oud-justitieel geneeskundige
 • Mr. Richard Korver, advocaat en pleitbezorger slachtofferrechten
 • Prof. mr. Wouter Veraart, rechtsfilosoof
 • Drs. Ronald Rijnders, forensisch psychiater, lid Adviescollege levenslanggestraften
 • Prof. dr. Hjalmar van Marle, em. hoogleraar forensische psychiatrie en voormalig adviseur MvJ
 • Mr. Wiene van Hattum, woelgeest

Kosten: €25,- incl. warme lunch, en €125,- voor wie gebruik wil maken van de PE/PO-administratie. Advocaten, artsen en gedragsdeskundigen: de RUG verstrekt een bewijs van deelname.

Inschrijving: Door aanmelding bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie, strcri@rug.nl, en overmaking van € 25,- resp. € 125,- op rekeningnr NL 94 ABNA 0468822275 tnv Rijksuniversiteit Groningen ovv projectnr: 160.180104.

Er is plaats voor 100 personen.

afbeelding