Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCongressen, symposia, lezingenArchiefLandelijke strafrechtdag

Lezingen en workshops

Lezingen

Herziening van het Wetboek van Strafrecht?
Hein Wolswijk
, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, vakgroep Strafrecht & Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen

Verkrachting, aanranding en de bescherming van de seksuele integriteit: moet Nederland ook richting 'Nein heißt Nein'?
Kai Lindenberg
, universitair hoofddocent, vakgroep Strafrecht & Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen

Workshopronde 1 - 13.45 - 14.45 uur

Workshop I – Voorbereidingshandelingen: De wetgever aan zet?
Ward Ferdinandusse
, bijzonder hoogleraar internationaal strafrecht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en officier van justitie bij het Landelijk Parket

De algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen kent verschillende beperkingen. In de jurisprudentie wordt over de grenzen van de strafbare voorbereiding bepaald verschillend gedacht. Bijvoorbeeld over de strafbaarheid van een nachtelijke autorit met een vuurwapen, een moker, een bivakmuts en handschoenen als de concrete bestemming van die voorwerpen niet blijkt. Van meerdere kanten is de afgelopen jaren geopperd dat aanpassing van art. 46 Sr aangewezen is om deze strafbaarstelling effectiever te maken. In deze workshop staan we stil bij de beperkingen van art. 46 Sr zoals die blijken in de praktijk, de relatie tot enkele specifieke strafbaarstellingen van voorbereiding die ruimer zijn opgezet en de vraag of het stelsel van strafbaarstellingen van delicten in de voorfase nog logisch en evenwichtig is. Is de wetgever aan zet, of niet?

Workshop II – De systematiek van de vermogensdelicten. Reden voor verandering?
Vanessa Sinnige
, rechter in de rechtbank Midden-Nederland

Hoe heeft het systeem van gedifferentieerde strafbaarstelling van vermogensdelicten zich ontwikkeld sinds de inwerkingtreding van het wetboek en welke problemen kent dat systeem? Kunnen we iets leren van de Engelse recht met zijn (deels) ruimere delictsomschrijvingen? Of van het Duitse recht dat de alternatieve bewezenverklaring kent?

Workshop III –Levenslange gevangenisstraf: de vergelding voorbij? Over het recentelijk door de staatssecretaris ontworpen review mechanisme.
Wiene van Hattum,
universitair docent strafrecht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Stichting Forum Levenslang

Op 1 maart jl. is het Besluit Adviescollege levenslanggestraften in werking getreden. Het Besluit wil de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in lijn brengen met de rechtspraak van het EHRM. De Hoge Raad gaf daarvoor in zijn arrest van 5 juli 2016 de wetgever tot september 2017 de tijd. De vraag is nu of de gekozen oplossing voldoende aan de eisen van EHRM en HR tegemoet komt. Wat is bijvoorbeeld precies de strekking van het criterium ‘de impact op de slachtoffers en nabestaanden en in de sleutel daarvan de vergelding’ dat het Adviescollege moet gaan hanteren (art. 4 Besluit)? Is de vergelding na 25 jaar detentie niet voorbij? En hoe zit dat 25 jaar na oplegging van de straf? Hoe kijkt het EHRM tegen de vergeldingscomponent van de straf aan?

Workshopronde 2 - 15.00 – 16.00 uur

Workshop I – Terrorisme en terrorismebestrijding.
Alette Smeulers
, hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Na elke aanslag is er de roep om een harde aanpak van terreur, maar die aanpak kan ook averechts werken en het terrorisme juist in de hand werken. Een korte inleiding en discussie.

Workshop II – De kwalificatiebeslissing en het vervolgingsbeleid: is redeneren naar analogie de gewoonste zaak van de wereld?
Pim Geelhoed
, universitair docent strafrecht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Het kwalificeren van strafbare feiten is een denkproces dat, net als al het menselijk categoriseren, niet langer kan worden gezien als het afvinken van noodzakelijke en voldoende voorwaarden. Moderne theorieën gebruiken familiegelijkenis en prototype om categoriseringsbeslissingen te verklaren. Hofstadter en Sander (2013) stellen zelfs dat categoriseren altijd plaatsvindt door redeneren naar analogie. Als dat klopt, wat betekent dat dan voor ons begrip van de kwalificatiebeslissing, met name in het vooronderzoek?

Workshop III – Ernstige verkeersdelicten.
Berend Keulen
, hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Rond de strafbaarstellingen die ernstige verkeersdelicten betreffen, spelen diverse vragen. Dient de strafbaarstelling van roekeloosheid behouden te blijven, of kan deze beter worden afgeschaft of vervangen door een andere wettelijke constructie? Dient er een misdrijf te worden ingevoerd dat zeer gevaarlijk rijgedrag dat geen ernstige gevolgen heeft gehad met een gevangenisstraf van enkele jaren bedreigt? Deze en andere vragen betreffende het materiële strafrecht dat op ernstige verkeersdelicten ziet, staan in deze werkgroep na een korte inleiding ter discussie.

Laatst gewijzigd:02 mei 2017 15:35