Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

11e Gronings Letselschadecongres: ‘Overeenkomsten in Letselschadezaken’

Wanneer:ma 02-10-2017 10:00 - 16:30
Waar:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Het thema van het 11e Gronings Letselschade Congres is ‘Overeenkomsten in Letselschadezaken'. Ieder jaar staat op het congres een actueel thema op het gebied van letselschade centraal. Dit jaar zullen wetenschappers, advocaten en een rechter ‘contractuele relaties’ in het letselschaderecht bespreken. Naast aandacht voor het contractuele aansprakelijkheidsrecht komen ook (andere) voor de schaderegeling relevante overeenkomsten aan bod, zoals de vaststellingsovereenkomst, arbeidsongeschiktheidsverzekering en exoneratieclausules.