Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

10e Gronings Letselschadecongres: 'Schadebegroting in Letselschadezaken'

Wanneer:ma 03-10-2016 10:00 - 16:15
Waar:Aula Academiegebouw

Het thema van het 10eGronings Letselschade Congres is ‘Schadebegroting in Letselschadezaken”. Ieder jaar staat op het congres een actueel thema op het gebied van letselschade centraal. Wetenschappers, advocaten en een rechter zullen het thema schadebegroting in brede zin bespreken. Aan de orde komen onder meer strategisch juridische, rekentechnische en fiscale aspecten van schadebegroting.

Onderwerpen zullen onder meer zijn: letselschade en sociale zekerheid, rekenrente, fiscaliteit en zelfstandigen.

Sprekers zullen onder anderen zijn Bert de Hek en Raoul van Dort