Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive 9e Gronings Letselschadecongres

9e Gronings Letselschadecongres: 'Letselschade en Europa'

Wanneer:ma 05-10-2015 10:00 - 16:15
Waar:Aula Academiegebouw

Internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk

In de letselschadepraktijk ligt de focus begrijpelijkerwijs meestal op het Nederlandse rechtsstelsel. De laatste jaren is echter meer en meer rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verschenen, waarvan de uitkomst onmiskenbaar van belang kan zijn bij de beoordeling van letselschadezaken. Uitspraken gebaseerd op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) lijken nog maar beperkt hun weg te vinden naar de dagelijkse praktijk. De Rijksuniversiteit Groningen besteedt tijdens het 9e Gronings Letselschadecongres op 5 oktober 2015 uitgebreid aandacht aan de 'internationalisering' van de Nederlandse letselschadepraktijk. Naast de invloed van het EVRM wordt tijdens het congres ook ruim aandacht besteed aan grensoverschrijdende ongevallen. Veelvoorkomende vragen en praktische problemen op het gebied van (de inhoud van) het toepasselijke recht en de bevoegde rechter zullen aan de orde komen. Zoals te doen gebruikelijk staat op het Gronings Letselschadecongres één actueel thema centraal. Ook dit jaar verlenen prominente sprekers vanuit de wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur hun medewerking.

link naar het programma / inschrijfformulier