Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Governance Meets Law

Dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Mr.Dr. J.H.H.M. Dorscheidt is universitair docent gezondheidsrecht UMCG en faculteit der rechtsgeleerdheid RU Groningen en rechter plv. rechtbank Groningen.
Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:33