Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Governance Meets Law

Prof. Dr. I.J.J. Burgers

Irene J.J. Burgers (1962, Deventer, the Netherlands) is Hoogleraar Economics of Taxation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijis in 1985 aan deze universiteit afgestudeerd in de fiscale economie en de bedrijfseconomie en in 1991 gepromoveerd op een proefschrift getiteld “The allocation of fiscal profits to branches of internationally operating banking enterprises”. Met deze dissertatie heeft zij de Mithcell. B Carroll prijs 1992 gewonnen, een prijs uitgereikt door de International Fiscal Association voor het beste werk gewijd aan internationaal belastingrecht.

Zij schreef meer dan200 publicaties op het gebied van fiscale aspecten van internationaal zakendoen en is eindredacteur en auteur van de IBFD-publicatie “The taxation of Permanent Establishments”en van de SDU-uitgave “Wegwijs Internationaal en Europees Belastingrecht”. Ook geeft zij regelmatig lezingen over deze thema’s.

Irene Burgers heeft praktijkervaring als belastingadviseur bij PricewaterhouseCoopers en is een van de door Nederland aangewezen personen die deel uitmaken van de EU Arbitragecommissie.

Last modified:28 May 2019 4.33 p.m.