Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageZelfanalyseWie ben ik en wat kan ik

Curriculum vitae

Je CV is eenvoudigweg een document waarin je een samenvatting van je leven geeft. Het laat in de eerste plaats zien wat je aantoonbare kennis en vaardigheden zijn die je verkregen hebt door middel van je werkervaring en afgeronde opleidingen. Kennis en vaardigheden kunnen echter ook tot stand zijn gekomen door ervaringen en activiteiten buiten je werk en opleiding om. In dit voorbeeld kun je zien hoe je een CV kunt opbouwen en waar je aan moet denken bij het maken van een CV.

Wat heb je al gedaan

Ga na welke (werk)ervaringen, vrijetijdsbesteding, opleidingen, cursussen of activiteiten je sinds je middelbare schooltijd hebt ondernomen. Dit kan variëren van een bijbaantje in een callcenter tot een reis door Zuidoost-Azië, van het organiseren van activiteiten bij je studievereniging tot aan een cursus fotografie. Alles wat je hebt ondernomen geeft informatie over wie je bent! Maak hiervan een lijst en beschrijf in een paar woorden wat het inhoudt. Beschrijf per activiteit de eigenschappen en competenties die je daarbij hebt laten zien.

Stel jezelf per activiteit de volgende vragen:

  • Wat heb ik ervan geleerd?
  • Welke eigenschappen en competenties heb ik (verder) ontwikkeld?

Ga voor elke activiteit na welke persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten die jij volgens jou al in huis hebt, essentieel zijn geweest voor een succesvolle invulling van de activiteit. Welke eigenschappen en capaciteiten komen telkens naar voren en vind je het meeste bij jezelf passen? Maak hiervan een top 5. Je kunt hieruit concluderen dat het benutten van deze persoonlijkheidskenmerken in een stage of baan wellicht opnieuw tot succes kan leiden.

Activiteit

Benodigde  persoonlijkheidseigenschappen en competenties

Reflectie: wat heb je geleerd?

(Bestuurswerk)

(Sociabiliteit, goed kunnen samenwerken, betrokkenheid, communicatieve en schriftelijke vaardigheden)

(Organiseren van activiteiten, het stellen van doelen, een mening vormen, mensen motiveren, sociale sociale vaardigheden, netwerken, time management)


Curriculum vitae
Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 13:47
printView this page in: English