Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawCareers Services LawCareers Services Law / studentsInternshipReflection

Stageverslag

Het afronden van je stage gebeurt door middel van een stageverslag.  Het stageverslag moet aan een aantal voorwaarden voldoen, deze kun je ook terug vinden in het stagereglement van de faculteit. Het verslag heeft een omvang van minimaal 10 en maximaal 15 pagina's, exclusief bijlagen.

Daarnaast moet in het stageverslag in ieder geval de volgende criteria zijn beschreven:

  • een korte beschrijving van de instelling, het bedrijf of de vakgroep, en een opgave van de periode waarin de stage is gelopen;
  • een korte omschrijving van de afdeling of sectie waarin je hebt gewerkt;
  • een omschrijving van de activiteiten die je binnen de stage hebt verricht, waaronder het literatuur- of jurisprudentieonderzoek;
  • een omschrijving van de gevolgde trainingen, cursussen of andersoortige opleidingselementen;
  • een omschrijving van de activiteiten waaruit de begeleiding bestond;
  • reflectie op je zelfonderzoek en competenties en je stagekeuze in het kader van je beroepsoriëntatie;
  • reflectie op je juridische onderzoeksvaardigheden en communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
  • een evaluatie van de stage;

Het kan daarnaast erg zinvol zijn om in je stageverslag een onderdeel reflectie op te nemen. Onder het kopje ‘reflectie’ in de stagecommunity op nestor is informatie te vinden over hoe je jouw stage het beste kunt reflecteren en waar je tijdens de reflectie aan kunt denken.

Binnen twintig werkdagen na het beëindigen van je stage moet je dit verslag (inclusief beoordeling van de stageverlenende instantie) ter goedkeuring aanbieden aan de stagecoördinator van je opleiding of specialisatie. Doe je dit niet binnen de genoemde tijd, dan kan de stagecoördinator je stage niet meer goedkeuren en kan je geen studiepunten voor de stage ontvangen.  Wil je voor je stage studiepunten ontvangen, dan moet je dus altijd je stageverslag en de beoordeling van de stageverlenende instantie digitaal via de mail sturen naar jouw stagecoördinator. Het kan zijn dat de stagecoördinator ook nog een papieren versie wilt ontvangen.

Heeft jouw stage-aanbieder geen eigen beoordelingsformulier, dan kun je dit evaluatieformulier gebruiken.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 13:07