Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageReflectie

Reflectie

Het doel van reflecteren is het krijgen van een helder overzicht wat je hebt gedaan en geleerd tijdens je stage. De bedoeling is om vanuit je ervaringen je stage en je eigen gedrag kritisch te bezien. Vragen die je daarbij aan jezelf kunt stellen:

Algemeen

 • Hoe is de stage verlopen?
 • Hoe ging het toepassen van je kennis en vaardigheden?
 • Welke bijdrage heb je geleverd aan de stageverlenende organisatie?
 • Wat ben je te weten gekomen over je toekomstige beroep of werkveld?
 • Wat ging (minder) goed? Licht dit toe. Hoe hadden de minder goede acties beter gekund? Op welke punten blink je uit?
 • Wat vond je (minder) leuk?

Persoonlijkheid en competenties

 • In hoeverre paste deze stage/ het onderzochtte beroep bij je persoonlijkheid?
 • Hoe ben je omgegaan met je valkuilen?
 • Beschrijf hoe je de gevraagde stagecompetenties in de praktijk heb laten zien. Doe dit volgens de STAR-methode.
 • Hoe ben je omgegaan met de stagecompetenties die conflicteerden met jouw persoonlijke competenties en wat was het resultaat daarvan?
 • In hoeverre is je persoonsprofiel (uit de zelfanalyse) veranderd door deze ervaring?

Leerdoelen

 • Wat zijn je vorderingen ten aanzien van je persoonlijke leerdoelen? Wat betekent dit nu voor jou?
 • Welke competenties heb je ontwikkeld?
 • Wie of wat heeft bijgedragen aan deze vorderingen?
 • Wat moet je nog doen om deze doelen te bereiken?
 • Ben je tevreden met de resultaten?
 • Wat zou je de volgende keer anders doen?

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 13:01