Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageExploratie

Interne en externe stages

Bij het zoeken naar een stage is het van belang te bedenken dat er onderscheid gemaakt wordt tussen interne en externe stages.

Interne stage

De interne stage is een onderzoeks- of onderwijsstage bij een vakgroep aan de universiteit. De interne stage dient een oriëntatie in te houden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek dan wel onderwijs. Je wordt begeleid door een aan de universiteit verbonden lid van het wetenschappelijk personeel. Het is mogelijk dat je werkzaamheden verricht voor meerdere andere leden van de vakgroep. De werkzaamheden moeten minstens op gelijk niveau staan met werkzaamheden die verricht moeten worden in rechtswinkels en dergelijke.

Externe stage

De externe stage moet een oriëntatie op de beroepspraktijk mogelijk maken, door middel van eigen onderzoek naar aanleiding van juridisch relevante problemen die bij de stageverlenende instantie aan de orde zijn. De externe stage sluit aan bij één van de opleidingen/afstudeerrichtingen of vindt plaats door het verrichten van activiteiten bij één van de hierna genoemde goedgekeurde juridische instellingen: de Rechtswinkel Groningen, het Juridisch Spreekuur, de Kinderen- en Jongerenrechtswinkel, de belastingrechtswinkel, het Kamerbewonersadviesbureau of het SOG rechtsbureau. Je wordt tijdens de externe stage begeleid door een stagementor van de organisatie, die bij voorkeur werkzaam is als jurist.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 12:44
printView this page in: English