Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawCareers Services LawCareers Services Law / studentsInternshipExploration

Het vinden van een stage

Als je ongeveer weet wat je wilt en kunt, dan kun je je oriënteren  op een stageplaats. De volgende punten zijn van belang bij het oriënteren:

  • Het maken van een bewuste keuze: die maak je door zelfonderzoek en de diverse mogelijkheden te verkennen
  • Goede begeleiding op de stageplaats en bij de faculteit door de stagecoördinatoren
  • Goede afspraken met de stageplaats over de te lopen stage (stageovereenkomst)


Voor wie zich uitgebreider wil oriënteren is er door Esther Haag een geschikt boek geschreven:  Stagelopen in stappen, Esther Haag; uitgeverij Boom Lemma; ISBN 978-90-5931-616-4. Dit boek is geschreven voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het boek behandelt alle stappen die je kan doorlopen wanneer je op zoek gaat naar een stage binnen je opleiding. Het boek begint bij het oriënteren op wat je graag wilt en de voorwaarden die de opleiding aan een stage stelt. Daarna komen het zoeken naar een stageverlenende organisatie, het solliciteren en het regelen van beurzen, contracten en visa voor de stage aan bod. Het boek eindigt met de stap van het afronden van de stage met een stageverslag, en de uiteindelijke beoordeling. Alle vragen die studenten gedurende hun zoektocht hebben, komen in het boek aan bod. Er is een bijbehorende website die dient als ondersteuning van het boek. Op deze website staat extra materiaal dat gebruikt kan worden bij het zoeken en regelen van een stage. De Engelstalige versie van het boek van Esther Haag is getiteld: Internship Guide: Work Placements Step by Step; uitg. Eleven International Publishing.

Het vinden van een stageplaats
Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 12:37