Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActie

Voorwaarden aan de stageplaats

De faculteit stelt een aantal eisen aan je stageplaats. Houd hier bij het zoeken en regelen van je stageplaats rekening mee. Je stageplaats moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De stageplaats moet ruimschoots de kans geven op een oriëntatie op de beroepspraktijk door middel van eigen onderzoek naar aanleiding van juridisch relevante vraagstukken. Als stagiair moet je werkzaamheden opgedragen krijgen die aansluiten bij je juridische opleiding. Volg je een multi-disciplinaire opleiding aan onze faculteit dan is een niet-juridische stage ook mogelijk. Je onderzoek kan dan ook over andere relevante academische vraagstukken gaan.
  • De instantie waar je stage loopt stelt een stagementor aan, die verantwoordelijk is voor de begeleiding op de stageplaats.
  • De stage heeft een omvang van tenminste 160 uren, exclusief het schrijven van het verslag. Een aaneengesloten periode van vier weken van 40 uur heeft de voorkeur, maar in onderling overleg kan daarvan worden afgeweken.
Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 09:43
printView this page in: English