Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActie

Stage lopen voor studiepunten

Binnen de rechtenstudie is het lopen van een stage niet verplicht, tenzij je een van de duale masters doet. Toch kan binnen je studie een stage binnen je vakkenpakket voor studiepunten laten meetellen. De stage (7ec) is dan een onderdeel binnen de ruimte voor ‘Recht in Praktijk’. Alleen onderdelen opgenomen in het overzicht in Ocasys bij ‘Recht in Praktijk’ kunnen gehonoreerd worden met studiepunten.

Als je opleiding voorziet in een vrije keuzeruimte, dan kun je die benutten door te kiezen voor een stage. Als er geen vrije keuzeruimte is of je besluit die op een andere wijze in te vullen, dan kun je er ook voor kiezen om een stage extra curriculair (al dan niet voor studiepunten) te doen.

Binnen de brede bachelor bestaat er geen keuzeruimte. Het onderdeel ‘Recht in praktijk’, waar de stage onder valt, kan je dus niet laten meetellen voor de verplichte 180 ects binnen de brede bachelor. Je kan de stage wel extra curriculair doen, wat inhoudt dat je binnen de brede bachelor de verplichte 180 ec haalt en daarnaast 7 ec voor de stage. Je behaalt de brede bachelor dan met 187 ec.


Binnen je master bestaat er soms wel keuzeruimte. In dat geval kan je de stage als ‘Recht in praktijk’ laten meetellen voor je curriculum. De 7 ec die je voor je stage behaalt vallen dan binnen je keuzeruimte. Let hierbij op de eisen die aan de stage en je curriculum worden gesteld. Heb je geen keuzeruimte (meer) binnen je master, dan kan je de stage uiteraard nog wel extra curriculair doen. De 7 ec die je voor de stage behaalt vallen dan buiten de verplichte 60 ects van je master. Je behaalt de master dan met 67 ec.

Voor het opvoeren van een stage als onderdeel van ‘Recht in Praktijk’ voor studiepunten gelden de volgende regels:

  • De stage en de stageplaats moet voldoen aan de omschrijving die genoemd is in het stagereglement.
  • Om studiepunten te kunnen krijgen voor een Recht in Praktijk onderdeel, moet dit onderdeel vooraf goedgekeurd worden door de stagecoördinator van je eigen opleiding of specialisatie. Dat gebeurt na melding bij en beoordeling door de stagecoördinator van je opleiding of specialisatie. De Faculteit heeft stagecoördinatoren aangesteld, die de contactpersoon zijn voor de stage-instelling en zorgen voor docentbegeleiding. Zorg dat je als student voordat je stage gaat lopen een stagecoördinator hebt gesproken over je stage. Alleen studenten met een goedgekeurde stage waarvoor ze ec willen krijgen, komen in aanmerking voor toegang tot de online colleges tijdens de stage.
  • De stage moet vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie middels het vakkenpakket op Progresswww.
  • De stage dient tenminste een omvang te hebben van 160 uren (vier volledige werkweken van 40 uur per week). Het schrijven van je stageverslag valt niet onder de 160 uren.
  • Je mag je werk niet als stage opvoeren.
  • Binnen de 180 ec van je bachelor of de 60 ec van je master mag je niet meer dan 9 ec aan ‘Recht in Praktijk’ opvoeren.
  • Meerdere stages mogen niet over hetzelfde onderwerp gaan. Binnen een opleiding kan een activiteit slechts eenmaal tot toekenning van studiepunten leiden.
  • Meerdere stages  mogen niet over hetzelfde onderwerp gaan: een stage en een kleine scriptie kunnen niet over hetzelfde onderwerp gaan. Dit geldt ook voor twee stages indien gedaan bij verschillende opleidingen. Binnen een opleiding kan een activiteit slechts eenmaal tot toekenning van studiepunten leiden.
  • Aan het einde van de stage moet binnen 20 werkdagen na de laatste stagedag een stageverslag ( inclusief de beoordeling van de stage verlenende instantie ter goedkeuring worden aangeboden aan de stagecoördinator van de opleiding of specialisatie. De stageverlener ontvangt na afloop van de stage een exemplaar van het gemaakte stageverslag ter accordering.
  • Bij een externe stage moet de stageverlenende instelling een stagementor belasten met de begeleiding. Bij de interne stage moet de vakgroep een wetenschappelijk medewerker aanwijzen als begeleider.

Om een stage een onderdeel van je curriculum te laten zijn moet je keuze goedgekeurd zijn door de examencommissie door middel van het aanbieden van je vakkenpakket op progresswww en door de stagecoördinator voordat je begint. Achteraf vindt de beoordeling van het stageverslag plaats door de stagecoördinator. Voor aanvang van de stage heb je een gesprek/ of contact met de stagecoördinator van je opleiding of specialisatie. In dat gesprek/contact wordt de stage inhoudelijk formeel goedgekeurd en word je gewezen op de eisen die het stagereglement aan de stage en het verslag stelt. Daarnaast dien je ook nog de bovengenoemde goedkeuring aan de examencommissie te vragen.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 09:47
printView this page in: English