Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActieSolliciteren

Moeite met solliciteren

Een sollicitatiegesprek is voor veel mensen spannend. Dat kan komen doordat je heel graag juist die stageplaats of baan wilt hebben, je onzeker bent over je persoonlijke kwaliteiten, je moeite ervaart in of weinig ervaring hebt met het voeren van sollicitatiegesprekken. Dat je nerveus wordt van een sollicitatiegesprek is normaal. Het is een gezonde reactie op een stressvolle gebeurtenis. Het helpt je zelfs te focussen en goede prestaties neer te zetten. Als de stress echter te groot wordt, kunnen je prestaties in het gesprek er onder lijden.

Hoe kun je overmatige stress voorkomen of verminderen?

ABCDEF-model

Vaak zijn het je gedachten die ervoor zorgen dat je gespannen bent en je prestaties doen afnemen. Om inzicht te krijgen in die gedachten kun je gebruik van het ABCDEF-model. Identificeer je overtuigingen (Beliefs) en de consequenties (C) daarvan. Onderzoek in hoeverre deze overtuigingen op waarheid berusten. Voorbeelden van denkfouten die we maken zijn:

Alles-of-niets denken: gebeurtenissen evalueren in extremen, ‘Als ik niet goed presteer, dan ben ik een mislukkeling’.

Gedachten lezen: op voorhand al precies weten wat een ander bijvoorbeeld over jou denkt,‘Hij denkt vast dat ik daar niets over weet’.

Waarzeggerij: ‘Het sollicitatiegesprek gaat vreselijk worden, ik ga falen’ of ‘Ik zal zo zenuwachtig zijn dat ik niet meer kan meer kan functioneren’.

Emotioneel redeneren: gevoelens aanzien voor feiten. ‘Ik voel me zo gespannen, het zal daarom niet goed gaan’.

Labelen: ‘ik ben nu eenmaal niet goed in sollicitatiegesprekken’

Eisen stellen: ‘Ik moet goed presteren’

Bekijk je overtuigingen kritisch (Disputation). Waar is het bewijs van je overtuiging? Maak je te snel conclusies? Concentreer je je alleen op je zwakten en negeer je je sterkten? Hoe helpt deze manier van je denken je vooruit? Hoe erg is het als het minder goed gaat? Kun je perfect zijn?

Formuleer vervolgens je nieuwe effectieve benadering van de situatie (E) en ook je toekomstige focus (F). Om je nieuwe gedachten verder te versterken en de oude te verzwakken kun je overwegen het sollicitatiegesprek te oefenen.

Uit: “Handbook of Coaching Psychology: a guide for practitioners” van S. Palmer en A. Whybrow, 2007

Oefenen

Voorbereiden en oefenen van het sollicitatiegesprek kan je helpen bij het verminderen van je spanning en het verhogen van je zelfvertrouwen. Probeer te oefenen met een ander en neem dit op, zodat je het gesprek kunt analyseren.

Bereid je voor alsof je naar een echt sollicitatiegesprek zou gaan. Ga na welke (lastige) vragen recruiters kunnen stellen en denk na over wat jij daarop kunt antwoorden. Oefen ook alvast de vragen die jij aan de stage-instantie wilt stellen. Heb daarnaast duidelijk voor ogen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt en bedenk voorbeelden waaruit blijkt dat je bepaalde competenties bezit. De zelfanalyse kan je hierbij helpen.

Na afloop van het oefengesprek kun je samen met je gesprekspartner, aan de hand van de opname, je prestaties evalueren: hoe is het gesprek gegaan? Wat ging goed en wat ging minder goed? Hoe was je voorbereiding? Hoe kwam je over? Heb je je meerwaarde voor de organisatie duidelijk kunnen maken? Wat vond je moeilijk? Hoe kwam dat? Wat ben je vergeten te vertellen? Wat zou je de volgende keer anders doen? Hoe zou je dat kunnen doen? Wat zou je de volgende keer hetzelfde doen? Wanneer is het goed genoeg?

Training

Een sollicitatietraining of workshop kan je handvaten en tips bieden waardoor je steviger in je schoenen komt te staan. De RUG biedt via Career Services diverse trainingen op dit gebied aan.

Ontspannen

Relaxatie- of ontspanningsoefeningen kunnen je helpen je spanning los te laten en je meer rust te geven.

  • Ademhalingsoefeningen: In spannende situaties zijn we geneigd om hoger te gaan ademhalen. Door weer meer via je buik te gaan ademhalen kun je de spanning verminderen. Concentreer je op je ademhaling: haal diep en langzaam adem door je buik uit te zetten. Adem via je neus en tel in gedachten tot vier. Adem via je mond volledig uit en tel in gedachten tot zes. Herhaal dit totdat je merkt dat je minder gespannen wordt
  • Spierontspanningsoefeningen: Een ander lichamelijk gevolg van stress is aangespannen spieren. Dit kun je verminderen door de verschillende spiergroepen in je lichaam één voor één aan te spannen, dit even vast te houden en vervolgens los te laten. Begin met het ontspannen van je voeten en werk langzaam naar boven, naar je voorhoofd toe. Concentreer je op het verschil tussen de gespannen en ontspannen spiergroep
  • Lichaamsbeweging: Bewegen is ook een manier om je je spieren te ontspannen en je hoofd leeg te maken. Ga bijvoorbeeld voorafgaand aan je sollicitatiegesprek hardlopen of pak de fiets naar je sollicitatie
  • Muziek: Muziek kan je gemoedstoestand veranderen en helpen in het omgaan met stress. Ga voor jezelf na welke muziek jou helpt bij het kwijtraken van stress. Sluit je ogen en ga op in de muziek. Laat je niet afleiden door je omgeving of je gedachten

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 10:06