Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActieSolliciteren

De sollicitatiebrief

Solliciteren begint met het verzamelen van alle relevante informatie over de functie en de vacature, maar ook over degene aan wie je de brief richt. Het is hierbij handig dat je eerst de stage-instantie belt om naar de vacature te informeren. De informatie die je vooraf via een telefonisch gesprek krijgt kan essentieel zijn voor het schrijven van een succesvolle brief.

Na het verzamelen van alle informatie ga je beginnen met het schrijven van je sollicitatiebrief. De sollicitatiebrief heeft altijd een vaste indeling, die makkelijk via internet te vinden is. Houd bij het schrijven van je sollicitatiebrief altijd deze vaste indeling aan. Verder is het ook belangrijk dat je de brief altijd formeel schrijft, informele brieven worden door de stage-instantie niet gewaardeerd.

Houdt bij de vorm en inhoud van je sollicitatiebrief de volgende uitgangspunten aan:

  • Maak je brief niet langer dan 1 A4;
  • Richt je brief aan de persoon die in de advertentietekst staat vermeld. Sluit je brief af met een zin waaruit blijkt dat je graag op gesprek komt, bijvoorbeeld ''Graag licht ik in een gesprek een en ander nader toe."
  • Zorg dat je brief geen typ- of spelfouten bevat.
  • Zorg ervoor dat je schrijfstijl aansluit bij de advertentietekst. Als de schrijfstijl van de advertentietekst heel formeel is, dan moet de schrijfstijl in je brief dit ook zijn.
  • Begin met een pakkende en originele openingszin.
  • Geef duidelijk aan waarom je de functie zo leuk vindt en waarom jij geschikt bent voor de functie. Verwijs naar je opleiding, eerdere werkervaring, stages, persoonlijke eigenschappen, vrijwilligerswerk of hobby's.
  • Geef in je brief aan welke opleiding en/of wat voor werk je momenteel doet.
  • Heb je één van de gewenste functie-eisen niet? Maak je kwaliteiten dan op een andere manier duidelijk.
  • Verwijs in je brief naar je CV.

Sollicitatiebrief
Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 10:08
printView this page in: English