Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenStageActie

De stagereglementen

Binnen de faculteit wordt gebruikgemaakt van een aantal stageregelingen en een stagereglement. In het stagereglement staan de voorwaarden genoemd waar je je als student aan moet houden bij het lopen van een stage. Daarnaast is in het stagereglement een omschrijving van een stage en de inhoud van een stage opgenomen.

Dit reglement is niet van toepassing op de stage in de opleiding Recht & Bestuur. De regels die gelden voor de stage Recht & Bestuur zijn te vinden in de handleiding ‘Bestuurskundig onderzoeksproject’, verkrijgbaar bij mw. B. Brink. Voor de duale masters zijn er aparte regelingen die te vinden zijn in de Kennisbank.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2018 09:40
printView this page in: English