Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studenten

Onderzoek in het dossier van de gaswinning

In september 2016 heeft het interdisciplinary research consultancy project voor het eerst plaatsgevonden. Als masterstudent Rechtsgeleerdheid kreeg ik de mogelijkheid om aan dit project van een half jaar deel te nemen.

In opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heb ik samen met twee andere studenten, Sam Krouwer (Strategic Innovation Management) en Marnix Uri (Real Estate Studies), onderzoek gedaan in het dossier van de gaswinning. De gasboringen door de NAM zorgen sinds enkele jaren voor mijnbouwschade. Op dit moment is de schadeafhandeling zodanig georganiseerd, dat er vijftien partijen (stakeholders) bij betrokken zijn. Bij deze organisatie van de schadeafhandeling (de governance) doen zich de nodige problemen voor. Wij hadden als opdracht om de problemen in kaart te brengen en om modellen (scenario’s) voor een nieuwe organisatie van de schadeafhandeling te ontwerpen.

Om deze opdracht uit te voeren, hebben we allereerst onderzocht welke governance principes van toepassing zijn op de afhandeling van mijnbouwschade. Dit bleken de principes legaliteit, transparantie, efficiëntie en verantwoordelijkheid te zijn. Vervolgens hebben we de 15 stakeholders geïnterviewd. In deze interviews hebben we aan elke stakeholder gevraagd om de eigen positie te beschrijven, om te beschrijven welke problemen zij ervaren in de governance van de schadeafhandeling en om te beschrijven welke oplossingen zij voor deze problemen zien.

Deze oplossingen zijn de basis geweest voor de drie modellen die wij na de interviews hebben ontwikkeld. Daarnaast hebben we in de drie modellen de rol van de Staat steeds groter gemaakt, omdat een van de ervaren problemen was (en nog steeds is) dat er te weinig publieke regie bij de schadeafhandeling is. Zo ging het tweede model uit van de Staat die op basis van het profijtbeginsel verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling.

Het project was voor mij een leerzame ervaring. Ik kreeg te maken met een krachtenveld waarin een aantal grote partijen een rol hebben, zoals de Nationaal Coördinator Groningen, het Centrum Veilig Wonen en de NAM. In het project heb ik geleerd om binnen dit krachtenveld onderzoek te doen. Ook de soft skill trainingen waren daarbij heel nuttig.

Het project had een grote maatschappelijke relevantie. De gaswinning, de mijnbouwschade en de afhandeling daarvan zijn belangrijke onderwerpen in de lokale politiek, in het nieuws en voor de inwoners van Groningen. Ons onderzoeksrapport is uiteindelijk in de Eerste Kamer behandeld en daardoor kreeg ik het gevoel écht iets te hebben bijgedragen aan de maatschappij. Ik raad andere studenten dan ook aan om deel te nemen aan dit project.

De interdisciplinaire projectgroep
De interdisciplinaire projectgroep
Laatst gewijzigd:18 december 2017 08:10