Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenLoopbaanplanner

Jaar 1

Jaar 1
.

Kiezen

Afstudeerrichting

Na je eerste jaar moet je een afstudeerrichting kiezen binnen de brede bachelor. Hoe maak je een goede keuze? Zorg dat je weet wat de richtingen inhouden en welke beroepen je met een richting kunt uitoefenen. Denk ook na of een richting echt bij je past. Je kunt informatie verzamelen door naar alle kies bewust bijeenkomsten te gaan en/ of naar het eerstejaars symposium te gaan. En in het seminaar juridische onderzoeksvaardigheden dat je in semester 2 gaat volgen kun je een voorproefje nemen van een bepaald vakgebied en kijken of je het leuk vindt. In ocasys vind je de afstudeerrichtingen op een rijtje. Bekijk deze goed. Klik ook door op de vakomschrijvingen en lees de inhoud van de vakken. Zo krijg een zo compleet mogelijk beeld. Door de testjes en opdrachten te maken uit de leer je jezelf beter kennen modules in de stagewebsite weet je beter wat bij je past. Iets om over na te denken is of je een afstudeerrichting met civiel effect wilt of niet.

Kies bewust, jouw beroepsperspectief!

De Kies Bewust Campagne heeft als doel het vergroten van de kennis van het werkveld/ beroepsperspectief en de relaties tussen de eerstejaars vakken, de afstudeerrichtingen en het werkveld om daarmee de kans dat jij meteen de juiste afstudeerrichting kiest in relatie tot je loopbaanwensen te vergroten.


boek

Eerstejaarssymposium

Tijdens dit symposium krijg je door middel van een plenair gedeelte en korte colleges een duidelijker beeld over de verschillende studierichtingen. Na het plenaire gedeelte is er een markt waar alle verschillende studieverenigingen zich presenteren.


voorzittershamer

Seminaar Juridische Onderzoeksvaardigheden

In blok 4 wordt het seminaar Juridische onderzoeksvaardigheden gegeven. In dit seminaar schrijf je een commentaar bij een rechterlijke uitspraak. Deze uitspraak staat in relatie tot het juridisch onderzoek dat aan de faculteit rechten is of wordt gedaan en is van privaatrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke (bestuurskundige), ondernemingsrechtelijke, arbeidsrechtelijke, staatsrechtelijke, notarieel rechtelijke, belastingrechtelijke, IT-rechtelijke, Europeesrechtelijke of internationaalrechtelijke aard. Je kunt dit seminaar gebruiken om te onderzoeken welke afstudeerrichting bij jou past.


koffer

Ocasys

Kijk ook in ocasys: In deze onderwijscatalogus kun je zien welke vakken bij de afstudeerrichtingen horen. Je kunt op vakniveau doorklikken en lezen wat het vak inhoudt.


lijst

Beroepsmogelijkheden; alumni en hun loopbaan

Lees ook eens de interviews met alumni van de verschillende afstudeerrichtingen om te onderzoeken of hun baan ook bij jou past. Zij vertellen ook wat zij naast hun studie hebben gedaan en geven tips aan jou voor jouw loopbaankeuzes. Laat je inspireren!


samenwerken

Nevenactiviteiten

Studievereniging

Word lid van een studievereniging. Je leert er mensen door kennen en zij organiseren veel activiteiten. Door mee te doen aan deze activiteiten kun je een beeld krijgen van de diverse beroepsmogelijkheden en van de verschillen in cultuur bij de bedrijven en kantoren. Onze faculteit kent de JFV en verenigingen die bij een specifieke afstudeerrichting/opleiding horen.


samenwerken

Honours College

Wil je meer uit je zelf halen en heb je goede resultaten gehaald in blok 1 en 2? Denk dan eens aan het Honours College. Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen vanaf het tweede semester van het eerste jaar, door een verzwaard programma (bachelor 45 ECTS) te bieden dat naast de reguliere bachelor gevolgd wordt waarvoor geen extra collegegeld betaald hoeft te worden. Het uitgangspunt van het Honoursprogramma is de ontwikkeling van talent en eigen initiatief! In het Bachelor Honoursprogramma staat hierbij de verdieping en verbreding centraal. De nadruk ligt op een interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.


Wil je je taal- en interculturele vaardigheden verbeteren?

Als een van de onderdelen van de 'Language & Culture Policy', wil de Rijksuniversiteit Groningen jou de mogelijkheid bieden om een volledige, extracurriculaire Global & Intercultural Engagement Distinction (GIED) te volgen. GIED stelt je in staat om je taal- en interculturele vaardigheden en je waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. De Faculteit Rechtsgeleerdheid draait de pilot voor deze distinction en dus kun je kunt als eerste profiteren.


samenwerken

Twijfel je over je te kiezen afstudeerrichting?

Praat eens met de studieadviseur of loopbaanadviseur van de faculteit rechtsgeleerdheid. Kijk alvast in ocasys om te zien wat andere richtingen inhouden. In deze onderwijscatalogus kun je zien welke vakken bij de afstudeerrichtingen horen. Je kunt op vakniveau doorklikken en lezen wat het vak inhoudt.

Twijfel je over een andere studie?

Het studenten service Centrum biedt een training voor eerste- en tweedejaars studenten "Twijfel over je studiekeuze."


samenwerken

Jaar 2

Kijk ook alvast eens bij Jaar 2 van de planner.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2018 13:48
printView this page in: English