Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidCareers Services LawCareers Services Law / studentenCareer Events

Baanbreaking Career Event - 28 februari 2018

csl

Twee sprekers vertellen jou tijdens het BAANBREAKING career event in de Marie Lokezaal , Harmonie, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 te Groningen over hun werk en de weg die zij hebben bewandeld om op die positie te komen. Tijdens het event is er veel gelegenheid om vragen te stellen. Mis het niet en meld je nu aan! Heb je een vraag die je wilt laten stellen door de presentator geef die dan door via het aanmeld formulier ( Let op! Je moet aangemeld zijn met je studentenmail) Dit event wordt in samenwerking met de JFV, LISA en Simon van der Aa georganiseerd.

logo

Programma
16:30 uur Aanvang en welkom in de Marie Lokezaal, Harmonie, Oude Kijk in 't Jatstraat 26
16:45 uur Gertieme Fahner, senior beleidsadviseur bij het OM
Kim van Assendelft, consultant KPMG
Melania Tudorica, PhD onderzoeker; promotieonderzoek: de bescherming van grensoverschrijdende gezondheidsdata
17:45 uur Afsluiting en borrel
Gertieme Fahner

Gertieme Fahner

Na haar afstuderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen is mevr. (Gertieme) Fahner gestart als commissiesecretaris bij het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen. Als commissiesecretaris ondersteun je de Officier van Justitie in de behandeling van strafzaken. Inmiddels is mevr. Fahner werkzaam als senior beleidsadviseur voor het onderdeel van het OM dat strafzaken in Hoger Beroep behandeld (het Ressortsparket) en het onderdeel van het OM dat regio-overstijgende criminaliteit behandeld (het Landelijk Parket). De portefeuille cybercrime en cyberopsporing vormt daarbij een onderdeel van haar werkzaamheden. Mevr. Fahner informeert je graag over de diverse beroepsmogelijkheden die op dit vlak binnen het OM bestaan.

Kim van Assendelft

Kim van Assendelft

Kim van Assendelft is 25 jaar en is werkzaam bij de Cyber Security-afdeling van KPMG Nederland. Als consultant in dit team focust zij zich met name op privacy opdrachten. Zij is haar studieloopbaan bonnen met de propedeuse Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze na een jaar heeft besloten om over te stappen naar Rechtsgeleerdheid. Na het afronden van haar bachelor heeft ze een bestuursjaar gedaan bij de Juridische Faculteitsvereniging Groningen (JFV). Tijdens dat jaar is haar interesse voor informatierecht (intellectueel eigendoms-, media en privacyrecht) ontstaan. Vervolgens heeft zij de master Informatierecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studietijd in Amsterdam heeft zij parttime gewerkt bij Van Doorne en stagegelopen bij Bird & Bird en Kneppelhout en Korthals. Tegelijkertijd is zij ook voor het eerst in aanraking gekomen met consultancy, door een Cyber Business Course bij te wonen van KPMG. Dat beviel zeer goed en sinds september werkt zij bij KPMG.

Gertieme Fahner

Melania Tudorica

Tijdens haar studie Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) was Melania Tudorica al onderwijsassistent en onderzoeksassistent bij de vakgroep Europees recht en ook na haar afstuderen is ze altijd verbonden geweest aan de RUG. Na haar studie heeft ze een aantal jaren als jurist gewerkt in de advocatuur. Daarnaast behield zij de contacten met haar collega’s van de RUG en werkte ze aan een aantal projecten die met veiligheid, technologie en privacy te maken hadden. De keuze om uiteindelijk terug te keren naar de RUG was dan ook niet moeilijk vanwege de voorliefde voor mensenrechtelijke vraagstukken in internationaal verband. Deze kans werd haar geboden bij de Security, Technology & e-Privacy (STeP) onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij deze onderzoeksgroep was zij als onderzoeker verantwoordelijk voor een aantal projecten, waaronder EVIDENCE (een Europees project over elektronisch bewijsmateriaal) en E-CRIME (een Europees project over cybercrime). Momenteel is zij aan het promoveren op de bescherming van grensoverschrijdende gezondheidsdata en is ze betrokken bij een aantal grote en kleine projecten op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Melania vertelt je graag meer over werken in academia, want het is zo veel meer dan het in eerste instantie lijkt!

Wilbert Kolkman

Interviewer: Wilbert Kolkman

Wilbert Kolkman (Twello, 1973) was van 2006 tot 2017 hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel recht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2017 bekleedt hij te Groningen de leerstoel Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht, in Nederland en in Europa. Op dit gebied deed hij ruime ervaring op in het buitenland: hij doceerde onder meer in Indonesië, China, Tsjechië en Canada. Hij is Visiting professor of Family Law aan de University of Western Ontario, waar hij het vak Family law in Europe doceert.

Zijn praktische kennis put Kolkman uit zijn rol als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en zijn werkzaamheden als adviseur bij Elan Notarissen te Steenwijk/Sneek.

Kolkman doceert in diverse (postacademische) opleidingstrajecten, zoals die van de rechterlijke macht (SSR) inzake het erfrecht, de advocatuur (vFAS) inzake het relatievermogensrecht, en het notariaat (Grotius) inzake Estate Planning.

Daarnaast zit hij in enkele besturen (zoals dat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht), is hij hoofdredacteur van diverse tijdschriften en van de Praktijkhandboeken Familievermogensrecht, Registergoederenrecht, Boedelafwikkeling en Ondernemingsrecht. Hij is auteur in de Asser-serie (Asser 1: Personen- en familierecht, Kluwer) en in de serie Comparative Succession Law (Oxford University Press).

Laatst gewijzigd:07 mei 2018 09:19