Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar

Promotie Marc Wever: Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Wanneer:do 26-11-2020 16:15 - 17:00
Waar:Academiegebouw RUG

Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Marc Wever heeft de kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures onderzocht. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid kan hij bij de bestuursrechter terecht. Voordat hij zich tot de rechter kan wenden, moet hij wel bezwaar hebben gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.Van de talloze geschilbeslechtingsprocedures die er in Nederland zijn, wordt de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde bezwaarprocedure het meest frequent gebruikt. Jaarlijks behandelen bestuursorganen naar schatting ruim twee miljoen bezwaren. Bestuursorganen genieten veel vrijheid bij het vormgeven van hun bezwaarprocedure. Welke wijze van organiseren zorgt voor de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling?

Lees meer