Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Willem Bruil: 'Alleen maar elektrische auto’s in Flevoland en op Veluwe en vliegtaks van € 400 per ticket als compensatie voor vliegveld Lelystad'

30 juni 2019

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beginnen steeds duidelijker te worden. Voor landbouwers die beweiden en/of bemesten: zij moeten binnen 3 maanden een natuurvergunning aanvragen en de provincies moeten daar dan begin volgend jaar over beslissen. Ga er maar aan staan, want het gaat om alle boeren. Maar er zijn ook allerlei andere projecten waarvoor ontwikkelingsruimte was gereserveerd in de PAS. Lees de blog in Boerderij van Willem Bruil, hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Instituut Agrarisch Recht.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 december 2020 10:12

Meer nieuws