Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel In the media Archive In the media

Pim Geelhoed: 'Als in verzoek het woord terrorisme voorkomt staat niets samenwerking tussen Europese landen in de weg'

25 januari 2019
Mr. dr. W. (Pim) Geelhoed

Een kleine week na de uitzetting van journalist Ans Boersma door Turkije, blijft veel onduidelijk over de omstandigheden, en over haar ex-vriend Aziz. Nederland heeft geen enkel officieel rechtshulpverzoek bij de Turken ingediend over informatie over correspondent Ans Boersma, maar via de liaison op de Nederlandse ambassade in Ankara slechts gevraagd haar bewegingen in de gaten te houden. Volgens Nederlandse juristen zal Nederland in de internationale samenwerking niet snel tegen wettelijke grenzen aanlopen. Volgens universitair hoofddocent straf- en procesrecht Pim Geelhoed van de Rijksuniversiteit Groningen is Turkije aangesloten bij het Europees Rechtshulp Verdrag (ERV). Dat regelt vooral de uitvoering rechtshulpverzoeken, niet zozeer de grond waarop dat gebeurt, zo meldt Trouw.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws