Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerrit van der Veen: 'Gemeenten baseren zich bij PFAS-regels op het Besluit bodemkwaliteit'

31 oktober 2019

Meerdere gemeenten wachten niet op nieuwe landelijke PFAS-regels. In plaats daarvan hebben ze op eigen houtje de norm flink versoepeld, of ze zijn daarmee bezig. Gemeenten baseren zich op het Besluit bodemkwaliteit, zegt Gerrit van der Veen, advocaat bij advocatenkantoor AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin staat dat gemeenten op eigen grondgebied mogen afwijken van de strenge norm, op voorwaarde dat ze het besluit goed beargumenteren. Van der Veen: 'Omdat de minister nog werkt aan een eigen norm, is de landelijke regelgeving eigenlijk voorbarig bij gebrek aan beter', aldus Van der Veen in het FD.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws