Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Michel Vols: 'Ondermijning is containerbegrip, van drugscriminaliteit tot lange arm van Erdogan'

08 november 2018
Prof. Michel Vols
Prof. Michel Vols

Het kabinet wil de verstrengeling van boven- en onderwereld harder bestrijden en kondigt voorstellen aan voor ruimere bevoegdheden van burgemeesters. Maar over de wenselijkheid van meer law and order bestaat discussie. Michel Vols, adjunct-hoogleraar openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is een van de grootste critici: ‘Je kunt er pas wat aan doen, als je precies weet waar je mee te maken hebt’, stelt hij in het FD.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws