Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Michel Vols: 'Gemeenten weten nog niet wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast'

18 juni 2018
Prof. Michel Vols
Prof. Michel Vols

De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de ‘aso-wet’. Dat kan volgens Michel Vols, Hoogleraar openbare-orderecht, aan twee dingen liggen. ‘Enerzijds merk ik dat gemeenten nog niet weten wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast. Anderzijds kan het zo zijn dat er vooral gedreigd wordt met een gedragsaanwijzing. In dat geval is er geen formeel juridisch besluit', zegt hij op Binnenlands Bestuur.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws