Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Martina Althoff: 'Minder misdaad, combinatie van factoren en vertekenend'

03 maart 2018
Dr. Martina Althoff
Dr. Martina Althoff

Fryslân wordt steeds veiliger. Dat lijkt althans zo op basis van de officiële politiecijfers die donderdag gepubliceerd werden. Maar hoe kan dat? En is het werkelijk zo of wordt de criminaliteit alleen minder zichtbaar? Martina Althoff, universitair hoofddocent criminologie bij de Rijksuniversiteit Groningen, legt in het Friesch Dagblad uit dat er meerdere mogelijke verklaringen zijn voor de afname.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws