Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

John Morijn: 'Betrek mannen meer bij de emancipatiediscussie'

24 oktober 2018
Mr. John Morijn
Mr. John Morijn

Bij discussies over vrouwenemancipatie wordt de (nieuwe) positie van mannen bijna altijd buiten de haakjes geplaatst. Dat is niet alleen onbevredigend, maar ook contraproductief. Ook voor mannen. Feministen (v/m) moeten concreter worden en minder snel aannemen dat barrières die vrouwen ervaren zichtbaar zijn voor mannen, of dat mannen weten wat ze kunnen of moeten doen of laten, betoogt John Morijn in een opiniestuk in de Volkskrant.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws