Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Herman Bröring: 'Het ministerie moet zijn taak als betrouwbare schadeafhandelaar nog waarmaken'

04 augustus 2018
prof. mr. dr. Herman Broring
prof. mr. dr. Herman Broring

Groningse gemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie maken zich zorgen over het wetsvoorstel voor de afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen. Ze zijn het niet eens met het opheffen van de aansprakelijkheid van de Nam. De Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring spreekt van een 'systeembreuk' nu alleen de overheid nog is aan te spreken op de schade, en niet de Nam. "De vraag is of de wetgever dat zomaar kan doen", zegt hij in Trouw.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 maart 2020 14:14

Meer nieuws