Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Frank Verstijlen: 'Het is sowieso in het algemeen belang als het OM optreedt tegen failissementsfraudeurs'

18 augustus 2018
Prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen

Frank Verstijlen, hoogleraar Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen stelt dat het OM de meest voor de hand liggende partij is om frauderende bestuurders aan te pakken. 'Veel curatoren vinden dat ze er zijn om de belangen van de schuldeisers te behartigen. Die schuldeisers hebben geen enkel baat bij een bestuursverbod', zegt hij in Follow The Money.

Voormalig universitair docent Fabian Keijzer en hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de RUG Loes Lennarts toonden zich al in 2014 in een preadvies van de Vereeniging Handelsrecht zeer kritisch. Ze vroegen zich af of de ‘schaarse wetgevingscapaciteit’ wel moest worden aangewend voor de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod. Zij omschreven het bestuursverbod als een ‘placebo’.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws