Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Oldenhuis en Von Stuckrad: 'Radicaliserende religieuze groepen aandachtspunt voor overheid'

18 mei 2013

Nieuwe religieuze (eindtijd)bewegingen, en met name complottheoretici, kúnnen op termijn een gevaar vormen voor de samenleving. Hier ligt dan ook een „niet te miskennen aandachtspunt voor de overheid.” Aldus prof. mr. F. T. Oldenhuis en prof. dr. C. K. M. von Stuckrad in het Reformatorisch Dagblad. Zij zijn de opstellers van het rapport ”Eschatologische bewegingen in Nederland: Religiewetenschappelijke en juridische bevindingen”. De studie kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Laatst gewijzigd:21 januari 2021 09:19

Meer nieuws