Skip to ContentSkip to Navigation
Gemeenschappelijke diensten Letteren / RechtenKunst in de Harmonie

Kunstcommissie Harmonie

Je loopt door het Harmoniegebouw en je denkt...wat hangt daar nu aan de muur?!?
Harmoniegebouw
Harmoniegebouw

Er bestaat al jaren een kunstcommissie in de Letterenfaculteit die zorg draagt voor de aanwezigheid van kunst in de collegezalen. Maar in 2008 heeft de kunstcommissie Letteren een nieuwe start gemaakt, met nieuwe leden en nieuwe plannen.

Missie

De kunstcommissie Harmonie draagt zorg voor het toepassen van kunst in de (semi)openbare ruimtes in de Letteren- en Rechtengebouwen die van goede kwaliteit is, op creatief gebied prikkelend is en aanzet tot reflectie. Daarbij wil de kunstcommissie de gebruikers en bezoekers van de gebouwen betrekken bij de getoonde en te tonen kunst en een relatie leggen tussen kunst en wetenschap als creatieve en vernieuwende processen.

Het is de bedoeling van de kunstcommissie om:

  • de kunst in de openbare ruimte van het Harmoniegebouw meer onder de aandacht van zijn gebruikers te brengen.
  • nieuwe impulsen te geven aan wat er getoond wordt.

Inmiddels heeft ook de rechtenfaculteit zich aangesloten, zodat we gezamenlijk de kunstcommissie Harmonie vormen.
In het kader van het RUG-lustrum met het toepasselijke thema Arts meet Science in 2009 was de opening van de expositie "Kunst in de Harmonie" destijds de eerste publieke activiteit van de kunstcommissie.

Leden van de kunstcommissie

Laatst gewijzigd:10 mei 2019 10:13