Skip to ContentSkip to Navigation
Gemeenschappelijke diensten Letteren / RechtenFacilitaire Zaken en Arbo

Parkeren

Met de auto naar het werk?

De binnenstad van Groningen is prima per openbaar vervoer of fiets te bereiken. Helemaal nu u uw auto achter kunt laten bij een van de transferia aan de rand van de stad, en per bus of (vouw-)fiets verder kunt gaan. Parkeren op het Harmonieterrein blijft echter een wens van velen. Het Harmonieterrein beschikt over 155 parkeerplaatsen voor woon-werkverkeer. Wij hebben uitgerekend dat die het meest optimaal kunnen worden gebruikt door 265 vergunningen te verlenen (=170 procent van 155). Dat betekent dat voor alle vergunninghouders het principe vol = vol geldt.

Aanvragen van een parkeerplaats is alleen mogelijk voor RUG-personeel** van:

  • Rechten
  • Letteren
  • Bureau van de Universiteit
  • Universiteitsbibliotheek
  • Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
  • Wijsbegeerte
  • Facilitair Bedrijf (mits de aanvrager werkzaam is op het Harmoniecomplex)

Genoemde faculteiten/eenheden hebben elk een vastgesteld aantal plekken. In veel gevallen geldt een wachtlijst.

Wilt u een vergunning aanvragen dan kunt u het formulier downloaden. Het hoofd van de dienst Facilitaire Zaken en Arbo (FZA) beoordeelt uw aanvraag die per mail of per interne post dient te worden geretourneerd en voorzien moet zijn van de benodigde bijlagen.

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning of een plaats op de wachtlijst gelden strikte voorwaarden:

  • Uw woonplaats ligt buiten een straal van 15 kilometer hemelsbreed om het Harmoniecomplex én de reistijd per openbaar vervoer is tenminste een half uur meer dan met de auto.
  • Medische urgentie alsmede dienstbelang kunnen, mits aangetoond, ook recht geven op een parkeervergunning. E.e.a. wordt door het hoofd FZA beoordeeld, eventueel in samenspraak met uw leidinggevende.

'Troostmaatregel'

Veel belangstellenden moeten wij helaas nee verkopen. Voor hen hebben wij als schrale troost wel de mogelijkheid maximaal twee keer per maand een parkeerplaats te gebruiken. Wie dit wil moet zich tenminste een dag van tevoren aanmelden bij de balie van het Harmoniecomplex (tel. 5901). Ook voor de troostmaatregel geldt vol = vol.

Openingstijden parkeerplaats

Parkeervergunninghouders kunnen van maandag tot en met donderdag de parkeerplaats oprijden tussen 7.00 en 22.00 uur en op vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Afrijden is 24 uur per dag mogelijk voor wie zijn auto buiten heeft staan. De ondergrondse parkeerkelder gaat ’s avonds om 22.00 dicht (ma.-do.) en vrijdag om 18.00 uur.

RUG-personeel kan van maandag tot en met donderdag na vijven ook parkeren op ons terrein, onder de voorwaarde dat men parkeert i.v.m. een universitaire aangelegenheid. Hiervoor is geen vergunning nodig. Men kan zich melden via de intercom bij de portiers (tot 22 uur aanwezig). Houdt u ook rekening met de sluitingstijd van de ondergrondse kelder (zie hierboven).

Laatst gewijzigd:06 juni 2018 12:57