Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Organization Staff PhD Research Comparative Study of Religion

Ada Ruis

Syrische vluchtelinggezinnen in Nederland. De betekenis van gezinsrelaties en omgeving bij het bouwen aan een nieuw thuis.

In dit onderzoek worden Syrische vluchtelinggezinnen gevolgd gedurende de periode dat zij een tijdelijke verblijfsvergunning hebben (5 jaar). De gezinnen komen uit verschillende plaatsen in Syrië, en zijn alle moslim. Onderzocht wordt hoe de gezinnen erin slagen een leven op te bouwen in Nederland, hoe verleden en heden hun toekomstverwachtingen en keuzes beïnvloeden, en welke rol (veranderende) relaties tussen ouders en kinderen in dit proces hebben. Het betreft een etnografisch onderzoek, met een accent op biografische perspectieven. Het volgen van een beperkt aantal gezinnen over langere tijd biedt inzicht in hoe verschillende gezinsleden zich ontwikkelen, in het licht van een onzekere toekomst en toenemende discussie over vluchtelingenbeleid en over de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:32