Basiscursus Minor Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode ULOB0105
Vaknaam Basiscursus Minor Lerarenopleiding
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Colleges op woensdag, ca. 9:00-15:00. Een werkdag beschikbaar voor zelfstudie.

Uitgebreide vaknaam Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen in de onderbouw van het VO
Leerdoelen De student kan:
• in eigen woorden beschrijven wat wordt verstaan onder een veilig en stimulerend leerklimaat
• zijn visie op de pedagogische opdracht van het onderwijs formuleren en beredeneren
Omschrijving Bij dit vak wordt de student ingeleid in een aantal theoretische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan effectief pedagogisch-didactisch handelen in de beroepspraktijk. De student wordt daarbij, onder andere in speciale trainingssessies (micro-teaching), uitgedaagd de theorie praktisch te vertalen naar de (eigen) lessituatie. Dit vak is daarmee ondersteunend bij de oriënterende en voorbereidende stage in de educatieve minor (Minorstage 1)
Uren per week variabel
Onderwijsvorm divers
(Online modules en werkgroepen)
Toetsvorm Schriftelijk verslag
(Schriftelijke tentamenopdracht)
Vaksoort Educatieve Minor
Coördinator dr. ir. L.C. van Katwijk
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef T. Surma, K. Vanhoyweghen, D. Sluijsmans, G. Camp, D. Muijs, P. Kirschner
Effectief leren,Druk/editie: 4, Uitgever: Noordhoff Uitgevers S.Ebbens 9789001873127
Aanvullende artikelen (worden verstrekt)
Lessen in orde, Uitgever: Coutinho P.I. Teitler 978 90 469 035531
Entreevoorwaarden Algemene voorwaarden voor toelating tot de Educatieve Minor:
- je staat ingeschreven voor een bacheloropleidingen (zie tabel op de website: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/educatieveminor/aanmelding/
- je hebt van deze opleiding op 15 september (naar verwachting) ten minste 90 EC behaald*
- je hebt van deze opleiding op 15 september (naar verwachting) je propedeuse behaald
*Doe je een opleiding bij de Faculteit der Letteren, dan is 80 EC vakinhoud voldoende.
Als je vragen hebt over de toelatingsprocedure tot de Educatieve Minor van je keuze, neem dan contact op met je studieadviseur.
Opmerkingen Vakcoördinator: ir. L.C. van Katwijk, l.c.van.katwijk@rug.nl

Aanmelden? Dat kan tot 1 juni door je in te schrijven voor de 4 vakken van de Eduactieve Minor. Zie ook onze website: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/aanmelding-lerarenopleiding
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Educatie Wiskunde) 3 semester I a verplicht
Educatieve Minor - semester I a verplicht
Educatieve Minor Letteren 2 semester I a verplicht
Minor Educatie Aardrijkskunde FRW 3 semester I a verplicht