Over Ocasys

Ocasys is het onderwijscatalogussysteem van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit systeem is informatie opgenomen over alle studieonderdelen die door de RUG worden aangeboden. Deze informatie betreft onder andere de vakinhoud, de docent(en) die een vak geeft/geven, de periode waarin een vak wordt verzorgd en de te gebruiken literatuur. Tevens bevat Ocasys een overzicht van de studieprogramma's van alle opleidingen, waar nodig uitgesplitst in afstudeerrichtingen of studiepaden. Deze zogenaamde studieschema's geven per studiejaar aan welke vakken in welk semester worden aangeboden, hoeveel studiepunten ze omvatten, hoeveel college-uren per week ze beslaan en welke status ze hebben (verplicht of keuze).

Om de vakbeschrijvingen en studieschema’s te bekijken hoeft u niet in te loggen. Inloggen is alleen van toepassing op geregistreerde gebruikers die rechten hebben om gegevens in te voeren of te wijzigen.

Voor meer informatie over de in Ocasys opgenomen vakken wordt verwezen naar de contactadressen in de vakbeschrijvingen. Zie hiervoor de contactinformatie van de betrokken faculteiten op deze pagina.

Ocasys is ontwikkeld in opdracht van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, en wordt onderhouden door het UOCG (Universitair Onderwijscentrum Groningen).

Faculteit Contactinformatie
Economie en Bedrijfskunde naam: Evert Deelstra en Evelien Woddema
email: ocasys.feb@rug.nl
Gedrags- en MaatschappijWetenschappen naam: Edwin Kiers
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap naam: Henk van Putten
email: h.t.van.putten@rug.nl
Honours College honours@rug.nl
050 - 363 9371
Lerarenopleiding naam: Annemarie Arends
email: a.m.f.a.arends@rug.nl
Letteren naam: John Werink
email: j.g.w.werink@rug.nl
Medische Wetenschappen / UMCG naam: Petra Visser
email: p.a.d.visser@umcg.nl
Rechtsgeleerdheid naam: Claudia Loeb
email: octa-rechten@rug.nl
Ruimtelijke Wetenschappen naam: Saskia van Gennip
afdeling: Education Office
email: s.t.van.gennip@rug.nl
Science and Engineering naam: Ginger Werink-Ongering
email: g.c.werink@rug.nl
University College Groningen naam: Robbert van Veen
e-mail: r.l.w.van.veen@rug.nl
Wijsbegeerte naam: Fré Moorrees
email: f.c.moorrees@rug.nl