Het orale milieu

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2019/20
Vakcode TK1.3ORM
Vaknaam Het orale milieu
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 8

Uitgebreide vaknaam Het orale milieu
Leerdoelen
Omschrijving In deze onderwijseenheid staat het onderwijs in de lijnen Tandheelkundige en Medische Kennis en Vaardigheden in het licht van de gezonde mond en de medisch gecompromitteerde patiënt. Het eerste thema betreft de gezonde mond en de voedselopname. Hierbij komen naast de anatomie, histologie en de functie van de tractus digestivus, de cellulaire transport mechanismen met betrekking tot voedselopname aan de orde. Ook worden de lever en galwegen behandeld. Aan dit thema worden de onderwerpen voeding in algemene zin, voedingsgewoonten en voedingsgedrag gekoppeld. In het tweede thema maakt de student kennis met de harde en zachte orale weefsels in de gezonde mond. Daarnaast wordt ingegaan op de vorming van speeksel in relatie met het autonome zenuwstelsel, de bouw van het kaakgewricht en de vascularisatie en innervatie van het hoofd-halsgebied. Het derde thema van deze onderwijseenheid staat in het licht van de medisch gecompromitteerde patiënt waarbij homeostase en circulatie op de voorgrond staan. Bij homeostase zal ingegaan worden op de regelmechanismen van de endocriene organen, het autonome zenuwstelsel, lichaamstemperatuur, ademhaling en lichaamsvloeistoffen. Bij circulatie worden de eigenschappen van bloed behandeld en de anatomie en het functioneren van het hart- en vaatstelsel. Het plaatsen van de mond in de context van de patiënt als persoon, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt, zal in deze onderwijseenheid aan de orde komen.

Het tentamen Het orale milieu bestaat uit de volgende onderdelen:
- schriftelijke deeltoets Het orale milieu 1
- schriftelijke deeltoets Het orale milieu 2
- voldoen aan aanwezigheidsverplichtingen bij tutorgroepen en bij practica Het orale milieu omschreven in leidraad en/of semesterboek waarvoor een aanwezigheidsverplichting geldt
Uren per week 26
Onderwijsvorm Colleges (patiĆ«nt-, thema-, magistraal, en responsie-colleges), practicum, tutorgroepbijeenkomsten
(+magistraal en thema-colleges)
Toetsvorm
(is vermeld bij ‘vorm en samenstelling tentamen’ (hieronder))
Vaksoort Bachelor
Coƶrdinator prof. dr. R.A. Bank
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Tandheelkunde 1 semester II a verplicht