Bewegingsanalyse 2

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB220
Vaknaam Bewegingsanalyse 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Bewegingsanalyse 2
Leerdoelen De student is in staat om methoden en technieken ten behoeve van het meten en analyseren van beweging te herkennen, te beschrijven en te gebruiken. Het kennisniveau is BW-specifiek en voorbereidend op toepassing in bewegingswetenschappelijk onderzoek. Het centraal competentiegebied is BW-onderzoek.
Omschrijving Samenhang:
Deze cursus is een natuurlijke voortzetting van Bewegingsanalyse 1 (bwb219) en Biomechanica (bwb101), waaruit concepten omtrent instrumentatie, signaalanalyse en biomechanica worden gebruikt. De cursus hangt tevens samen met Inleiding programmeervaardigheden (bwb124) en de SkillsLab (bwb224) in verband met het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van analyses van beweging. De cursus is voorbereidend voor Neuromechanica (bwb320).

Omschrijving:
De student maakt kennis met methoden voor het meten en analyseren van het menselijk bewegen en leert deze kennis zelfstandig toe te passen aan de hand van diverse opdrachten. Door middel van hoorcolleges, lab demo’s en zelfstudie-opdrachten komen de volgende onderwerpen aan de orde: kinematica, spieractiviteit, gangbeeldanalyse en balans, modellen van dynamische systemen, dimensie loze analyse van beweging, dynamica.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege(s)
Toetsvorm schriftelijk tentamen en opdracht
(Schriftelijk tentamen en opdrachten. Daarbij is een wetenschappelijke calculator (geen grafische) noodzakelijk.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. A. Murgia
Docent(en) dr. A. Murgia
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Materiaal van de hoor- en werkcolleges plus bijbehorende artikelen.
De Syllabi Bewegingsanalyse, Biomechanica (bwb101) en Inleiding programmeervaardigheden (bwb124).
Entreevoorwaarden
Opmerkingen - De cursus maakt gebruik van wiskunde (zie Nestor voor de veronderstelde voorkennis)
- De cursus is een logisch vervolg op Bewegingsanalyse 1.
Om succesvol te zijn moet de cursist de stof die daar is behandeld
voldoende beheersen.
Deze cursus wordt in het Nederlands en in het Engels gedoceerd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 2 semester I b verplicht