Inleiding Bewegingswetenschappen

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB127
Vaknaam Inleiding Bewegingswetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Inleiding in de Bewegingswetenschappen
Leerdoelen - kennis van en inzicht verkrijgen in theorieën en een
overzicht aan
bewegingswetenschappelijke vraagstukken kenmerkend
voor Bewegingswetenschappen Groningen.
- inzicht in de relevantie van de eerstejaars vakken
voor het begrijpen en oplossen van
bewegingswetenschappelijke vraagstukken.
- het leren beheersen van schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden, resulterend in het
schrijven en presenteren van een jaaropdracht.
- communiceren en samenwerken binnen de mentorgroep en
beschrijven en presenteren van de jaaropdracht.
- werken aan persoonlijke en professionele
ontwikkeling, inzicht krijgen in de eigen rol binnen
de studie bewegings wetenschappen.
Omschrijving Samenhang:
Inleiding Bewegingswetenschappen hangt samen met alle vakken uit het eerste jaar. Het wetenschappelijk schrijven en presenteren is ingebed in het onderdeel schrijven en presenteren van de jaaropdracht van Inleiding Bewegingswetenschappen.

Omschrijving:
Blok 1: na een introductiecollege volgen er inhoudelijke colleges waarbij de levensloop; de ‘lifespan’ van de mens centraal staat. Hierbij wordt er voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen stil gestaan bij ‘normaal’ bewegen, bewegen met een bewegingsproblematiek en bij uitzonderlijk goed bewegen. Daarnaast zullen er colleges zijn met oefenvragen voor het tentamen, een samenvatting van het geheel en wordt de jaaropdracht geïntroduceerd. Aan deze jaaropdracht wordt gewerkt in blok 2 t/m 4 in groepjes van ongeveer 3-5 studenten. Deze jaaropdracht is vakoverstijgend en is gecentreerd rondom een bewegingswetenschappelijk vraagstuk. Daarnaast zijn er in blok 1 vier mentorbijeenkomsten.

Blok 2: In dit blok is er een mentorbijeenkomst waarin onder meer de jaaropdracht wordt besproken. Halverwege het blok dient het eerste deelverslag over de jaaropdracht ingeleverd te worden bij de mentor. Daarnaast maakt het studentensymposium van Studiosi Mobilae deel uit van Inleiding Bewegingswetenschappen. Hier zul je je als student voor moeten aanmelden.

Blok 3: In dit blok is er een mentorbijeenkomst waarin onder meer de jaaropdracht wordt besproken. Halverwege het blok dient het tweede deelverslag over de jaaropdracht ingeleverd te worden bij de mentor.

Blok 4: In dit blok is er een mentorbijeenkomst waarin onder meer de jaaropdracht wordt besproken. In de loop van het blok wordt het eindverslag ingeleverd en wordt de jaaropdracht afgesloten met een mondelinge presentatie.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege(s)
Toetsvorm schriftelijk tentamen en opdracht
(- Schriftelijk tentamen, bestaande uit MC- vragen en open vragen (3 EC) in blok 1. - Schriftelijk eindverslag en mondelinge presentatie van de jaaropdracht (2 EC) in blok 4.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. M.T. Elferink-Gemser
Docent(en) dr. R.M. Bongers ,dr. E. Hartman ,prof. dr. T. Hortobagyi ,dr. Y.P.T. Kamsma ,prof. dr. K.A.P.M. Lemmink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
collegedictaten & hand-outs
Reader “Inleiding Bewegingswetenschappen” (Nestor)
Artikelen Smart Movements, 25 jaar Bewegingswetenschappen Groningen (Nestor)
Voorgeschreven wetenschappelijke artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De mentorbijeenkomsten en het symposium van Studiosi Mobilae (kosten voor deelname ongeveer 10 euro) zijn formeel onderdeel van Inleiding Bewegingswetenschappen. Actieve deelname en verplichte aanwezigheid bij deze bijeenkomsten is een voorwaarde om dit vak voldoende af te kunnen sluiten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 1 semester I a verplicht