History of economic thought (2020-2021)

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit University College Groningen
Jaar 2019/20
Vakcode UCGSS320
Vaknaam History of economic thought (2020-2021)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam History of economic thought (2020-2021)
Leerdoelen dummy
Omschrijving dummy
Uren per week 8
Onderwijsvorm Seminar
Toetsvorm Assignments
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.E.G.M. Rol
Docent(en) dr. M.E.G.M. Rol
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Liberal Arts and Sciences  (Year 3) - semester II b keuze