Klassieke Sociologische Teksten

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode SOBA104B
Vaknaam Klassieke Sociologische Teksten
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klassieke Sociologische Teksten
Leerdoelen In de cursus (a) maken studenten door het lezen van teksten kennis met het werk van klassieke sociologen en stromingen in de sociologie.
Na afloop (b) kan de student in eigen woorden belangrijke denkbeelden van de grondleggers van de sociologie formuleren alsook de uitgangspunten van een aantal belangrijke stromingen uit de sociologie.
In de cursus (c) ontwikkelen studenten hun theoretische vaardigheden door het lezen en analyseren van complexe teksten en hun schrijfvaardigheden.
Omschrijving In de cursus worden klassieke teksten uit de sociologie gelezen. Deze teksten worden gelezen aan de hand van opdrachten, die vervolgens in een werkcollege worden besproken. In de cursus worden teksten besproken van de grondleggers (Marx, Weber, Durkheim) en uit een aantal belangrijke stromingen uit de sociologie (functionalisme, symbolisch interactionisme, historische sociologie). Voor de opdrachten leest de student behalve de klassieke tekst ook teksten over de achtergrond van de auteur of stroming, en reflecteert hij over de waarde van deze teksten in de analyse van actuele maatschappelijke problemen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, responsiecollege
Toetsvorm tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. R.J.J. Wielers
Docent(en) dr. R.J.J. Wielers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld via links in de opdrachten;
Voor zover teksten niet zijn gedigitaliseerd moeten studenten de teksten zelf kopiëren. €  10,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba1 sociologie) 1 semester I b verplicht
Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn 3 semester I b verplicht
Schakel sociologie 1 semester I b verplicht