Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan)

Naam Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan)
Code EXCH-M-S
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS 1
Omschrijving
Duur (in jaren) 1
Niveau(s) uitwisseling
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)