Bachelor Exchange Courses

Naam Bachelor Exchange Courses
Code BAEXC
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS 60
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)