Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Sociologie

Naam Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Sociologie
Code HCGMWDSOC
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)