Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie

Naam Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie
Code HCGMWDPSY
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)