Minor Sterrenkunde in ruimte en tijd

Naam Minor Sterrenkunde in ruimte en tijd
Code WBAS14MIN1
Faculteit Science and Engineering
ECTS 15
Omschrijving De minor beoogt studenten een bredere blik en verdere verdieping te geven in een aantal moderne onderwerpen uit de betawetenschappen. Het wordt sterk aangeraden de minor alleen te volgen als je op de middelbare school een N+G of N+T profiel hebt gevolgd.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)