Master Educatie en Communicatie

Naam Master Educatie en Communicatie
Code ULO-MA-ECM
Faculteit Lerarenopleiding
ECTS 60
Omschrijving Betreft de Educatieve Master (2-jarig na bachelor). 60 ec van de in totaal 120 ec van deze master is bestemd voor de lerarenopleiding. Het eerste jaar betreft het 50 ec vakinhoud aan de faculteit en 10 ec basiscursus lerarenopleiding + masterstage 1. In het tweede jaar 50 ec lerarenopleiding en 10 ec vakinhoud aan de faculteit.

Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)