Ba TH-dlt

Naam Ba TH-dlt
Code Ba TH-dlt
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 180
Omschrijving Brede Bachelor Theologie (Godgeleerdheid)

In voltijdse vorm is dit een driejarige opleiding met twee varianten (met en zonder Grieks). Studenten zonder Grieks in hun eindexamenpakket, volgen in de eerste twee jaar 30 ECTS Grieks. Studenten met Grieks in hun eindexamenpakket, hebben de mogelijkheid om in het derde jaar een semester buiten de faculteit te studeren. Ook kunnen ze een interne vrije minor Geestelijke Verzorging volgen. In het derde jaar is er tevens (in beide varianten) enige mogelijkheid tot specialisatie (verdiepende minor). De bachelorgraad van deze opleiding geeft toegang tot de masteropleiding Theologie en indien de interne vrije minor Geestelijke Verzorging gevolgd is, tot de masteropleiding Geestelijke Verzorging. Deeltijden volgen programma's in de helft van het voltijd-tempo.
Duur (in jaren) 6
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)