Tekst, Traditie en Interpretatie (vervallen)

Naam Tekst, Traditie en Interpretatie (vervallen)
Code THTTIE30
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 30
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)