Minor Future Planet Innovation

Naam Minor Future Planet Innovation
Code MIWNU_PP10
Faculteit Science and Engineering
ECTS 30
Omschrijving Onze samenleving is in transitie. We staan voor één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis staan; het inrichten van een duurzame toekomst voor onze planeet. Maar hoe ziet een duurzame wereld er uit? Hoe kunnen we ons verhouden tot deze veranderingen? En hoe kunnen we daar zelf een bijdrage aan leveren?
Centraal in deze minor staat de vraag hoe we duurzaamheid kunnen vormgeven. Om dat te beantwoorden hebben we meerdere disciplines nodig, samenwerkend en elkaar aanvullend waar nodig. Je komt dan ook in aanraking met veel verschillende vakgebieden en thema’s; van economie, filosofie en rechten tot natuurkunde en biologie. Het onderwijs is erg interactief; naast colleges zijn er gastdocenten uit de praktijk, werken we met gamificatie en peer-review en schrijf je een verdiepend essay. Omdat studenten van alle opleidingen deelnemen, leer je samen te werken binnen een multidisciplinair team. Je werkt aan actuele, praktijkgerichte duurzaamheidsvraagstukken en koppelt je bevindingen ook terug aan de stakeholders van het vraagstuk. Deze minor is daarmee ook een prachtige aanvulling op je cv.

De minor bestaat uit twee minorpakketten:
- semester 1a, 15 ECTS
- semester 1b, 15 ECTS
Minorpakket 1a bestaat uit twee cursussen die aan elkaar gekoppeld zijn: Global Challenges (10 ECTS) en Sustainability in Perspective (5 ECTS). Om Sustainability in Perspective te volgen moet je dan ook ingeschreven staan in Global Challenges.
Minorpakket 1b bestaat uit het vak Sustainable Contributions to Society (15 ECTS).
Minorpakket 1a geldt als ingangseis voor minorpakket 1b.


Neem voor nadere informatie contact op met fpi@rug.nl, of met een van onze minorcoordinatoren:
- mevr. Aagje van Meerwijk a.j.h.van.meerwijk@rug.nl (tot 08/2017)
- mevr. Jorien Zevenberg: j.zevenberg@rug.nl (vanaf 08/2017)

NB: Maximaal 40 studenten

Leerdoelen gehele Minor Future Planet Innovation
Na het voltooien van de 2 minorpakketten 1a en 1b, beheerst de student de volgende eindtermen:
- Het kunnen analyseren van de achtergrond van duurzaamheidsvraagstukken in het licht van ruimte en tijd.
- Het kunnen analyseren van de sociaal-culturele aspecten (people) van duurzaamheidsvraagstukken.
- Het kunnen analyseren van de fysieke aspecten (planet) van duurzaamheidsvraagstukken.
- Het kunnen analyseren van de sociaal-economische aspecten (profit) van duurzaamheidsvraagstukken.
- Het kunnen bediscussiëren van de synergie tussen de people, planet en profit-aspecten van een duurzaamheidsvraagstuk.
- Een weloverwogen eigen mening kunnen vormen over een duurzaamheidsvraagstuk.

Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)